צו ארנונה

שיעורי הארנונה ומועדי התשלום מפורטים בצו הארנונה המאושר השנתי

צו ארנונה לרשות לשנת 2016